Пятница, 16.11.2018, 01:45Приветствую Вас Гость | RSS
Лансет
Меню сайта
Категории каталога
ДОКУМЕНТАЦИЯ [17]
Документы которые у Вас должны быть
разное [7]
здесь собраны материалы которые относятся к работе психолога в школе

Каталог статей


Главная » Статьи » ПРАКТИЧЕСКИМ ПСИХОЛОГАМ » ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція розроблена на основі Закону України "Про освіту", Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ № 127 від 03.05.99 р., наказ МОНУ № 439 від 07.06.2001 р. "Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України", листа МОНУ № 1/9-272 від 02.08.2001 р., листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-352 від 27.08.2000 р., Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ МОНУ № 385 від 14.08.2000 р.).
1.2. Психолог повинен мати спеціальну (психологічну) освіту, мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.
1.3. Психолог адміністративно підпорядковується безпосередньо директору навчального закладу, методично керівнику – міськ(рай) Центру практичної психології і соціальної роботи, або методисту методичного кабінету рай(міськ) ВО, який відповідає за психологічну службу, Зав. Обласного центру практичної психології та соціальної роботи ООІУВ.
1.4. У своїй діяльності психолог керується Конституцією України, Законодавством України, рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України "Про освіту", Положенням про психологічну службу системи освіти України, Етичним кодексом психолога, методичними рекомендаціями Обласного центру практичної психології і соціальної роботи ООІУВ, адміністративним, трудовим законодавством, а також Статутом, правовими актами школи, трудовою угодою, цією інструкцією.

2. Функції.

Основними видами діяльності психолога є:
2.1. Психологічна просвіта педагогічного колективу, учнів, батьків.
2.2. Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих психологічних умов для їх розвитку.
2.3. Психологічна профілактика – своєчасне попередження відхилень в становленні особистості, труднощів у між особистісних стосунках, конфліктів.
2.4. Діагностика (психологічне обстеження дітей та підлітків, їх груп та колективів, умов навчання та розвитку), виявлення дітей "групи ризику".
2.5. Корекція – здійснення психолого-педагогічних, психотерапевтичних заходів з метою усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку школярів.
2.6. Реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги школярам, які перебувають у кризовій ситуації.
2.7. Психологічна експертиза – участь в оцінюванні нових технологій навчання та виховання, педагогічних інновацій.
2.8. Психологічна прогностика – розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості в різних умовах, прогнозування психічного розвитку дитини тощо.

3. Посадові обов’язки.

Практичний психолог навчального закладу:
3.1. Виконує свої функціональні обов’язки на високому професійному рівні виходячи із завдань освітньої політики Міністерства освіти і науки України.
3.2. Керується в роботі Етичним кодексом психолога. Зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей отриманих у процесі діагностики, консультування або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню. Конфіденційну інформацію про клієнта практичний психолог має надавати виключно на запит керівника Центру практичної психології і соціальної роботи, Іншим особам така інформація надається в узагальненому вигляді.
3.3. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
3.4. Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу.
3.5. Пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень психологічних знань педагогічних працівників батьків.
3.6. Постійно підвищує свій професійний рівень.
3.7. Використовує в своїй професійній діяльності виключно методики, технології, методи, які пройшли соціально-психологічну експертизу в Обласному центрі практичної психології і соціальної роботи.
3.8. Запобігає випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної, консультативно-методичної роботи особам, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність.
3.9. Знає програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.
3.10. Веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами досліджень.
3.11. Планує та організовує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на основні види роботи психолога (див. Методичний лист Міністерства освіти і науки України №1/9-352 від 27.08.2000р.).
3.12. Бере участь в роботі шкільної атестаційної комісії.
3.14. Проводить соціологічні дослідження за запитами адміністрації школи.
3.15. Подає статистичний звіт про роботу за півріччя в районний /міський/ центр практичної психології і соціальної роботи або методисту, який відповідає за психологічну службу. За відсутністю таких – в Обласний центр практичної психології і соціальної роботи ООІУВ.
3.16. Дотримується правил техніки безпеки на робочому місці.

4. Права.

Практичний психолог навчального закладу:
4.1. За своїм статусом належить до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства, користується всіма правами і гарантіями передбаченими для них.
4.2. З метою підвищення своєї кваліфікації та професійного зростання, практичний психолог має право на методичний день (8 год.) для консультації в міськ(рай) центрі, Обласному центрі практичної психології та соціальної роботи ООІУВ (орієнтовно четвер).
4.3. Має право на окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення діагностичної, консультативної, розвивальної та корекційної роботи.
4.4. З метою розв’язання конфліктних випадків, психолог має право подати звернення до Обласного Центру практичної психології і соціальної роботи на предмет психологічної експертизи своєї професійної діяльності.

5. Відповідальність.

5.1. За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи, розпоряджень адміністрації школи, посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, у тому числі за невикористання наданих прав, психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2. За вживання, у тому числі одноразове, методів виховання пов’язаних з фізичним або психічним насиллям над особою учня, а також за скоєння іншого аморального вчинку, психолог притягується до адміністративної відповідальності у порядку і в межах, передбачених законодавством.
5.3. За нанесення школі (ДНЗ, НВК), або учасникам освітнього процесу збитків в результаті виконання (невиконання) своїх посадових повноважень психолог несе майнову відповідальність, у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини.

Практичний психолог навчального закладу:
6.1. працює в режимі нормованого робочого дня. Тривалість робочого тижня складає 40 годин. Із них 20 годин відводиться для роботи безпосередньо у навчальному закладі (індивідуальна та групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, вихователів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо); 20 годин – на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо, які можуть виконуватись за межами навчального закладу. Практичний психолог в спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, отримує ставку заробітної плати за 20 годин педагогічної роботи на тиждень (згідно п. 4.8. Положення про психологічну службу України, затвердженого наказом Міністерства освіти України, від 03.05.1999 р. №127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України, від 30.12.1999р.№922/4215).
6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та півріччя. Річний план розробляє в період складання загального річного плану роботи школи (травень – червень).
Плани роботи узгоджуються з методистом, який відповідає за психологічну службу системи освіти району /міста/ та затверджується директором школи (завідуючою ДНЗ, НВК) не пізніше десяти днів до початку запланованого періоду. За відсутністю методиста або Центру практичної психології і соціальної роботи відповідного рівня, узгоджує плани в Обласному центрі практичної психології і соціальної роботи ООІУВ.
6.3. Отримує від директора школи (завідуючої ДНЗ, НВК) інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру.
6.4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в його компетенцію, (крім конфіденційної інформації про клієнта) з адміністрацією та працівниками школи, ДНЗ, НВК.


Категория: ДОКУМЕНТАЦИЯ | Добавил: lanset (06.05.2008)
Просмотров: 3003 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта