Среда, 20.02.2019, 13:14Приветствую Вас Гость | RSS
Лансет
Меню сайта
Категории каталога
ДОКУМЕНТАЦИЯ [17]
Документы которые у Вас должны быть
разное [7]
здесь собраны материалы которые относятся к работе психолога в школе

Каталог статей


Главная » Статьи » ПРАКТИЧЕСКИМ ПСИХОЛОГАМ » ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вимоги до ведення журналу щоденного обліку роботи практичного психолога
Вимоги до ведення журналу щоденного обліку роботи
практичного психолога

Журнал щоденного обліку роботи є обов’язковим документом практичного психолога за-кладу освіти. Журнал щоденно заповнюється психологом із вказанням виду роботи, короткого змісту роботи, категорії суб’єктів діяльності та витраченого часу, який має відповідати нормати-вам витрат часу на основні види робіт.
До основних видів робіт психолога відносять:
1. Психодіагностику (індивідуальну, групову). 2. Консультування (індивідуальне, групове). 3. Ко-рекційно-відновлювальну роботу (індивідуальну, групову). 4. Ділові ігри, тренінги. 5. Психологіч-ну просвіту. 6. Навчальну діяльність (курси, факультативи, гуртки).
7. Зв’язки з громадськістю. 8. Організаційно-методичну роботу.
В основному, категоріями суб’єктної взаємодії для психолога є:
а) учні (У), яка в свою чергу поділяється на учнів поч. школи (І),
середньої школи (ІІ), старшої школи (ІІІ), для дошкільників ця категорія позначається як діти (Д);
б) педагоги (П);
в) батьки (Б).
Для зручності статистичного обліку діяльності практичного психолога пропонуємо оновле-ну форму, в якій виділені основні види роботи та категорії учасників навчально-виховного проце-су (додаток 1.1). Дана форма розрахована на тижневий обсяг роботи. Рекомендуємо щоденно фік-сувати виконані заходи у відповідній графі з певного виду роботи та певної категорії. Так, напри-клад, роботу щодо діагностики адаптації першокласників практичний психолог фіксує у розділі групова психодіагностика, вказуючи проблему "адаптація першокласників", в графі охоплено осіб, підграфі У (І) фіксує фактичну кількість першокласників, що приймали участь у психодіагностиці, у графі затрачено годин, підграфі У (І) фіксує кількість затраченого часу на цю роботу. Таким чи-ном, ми маємо чіткі дані про кількість охоплених учнів початкової школи груповою психодіагнос-тикою та витрачений час на цей вид роботи.
Подібне фіксування роботи стосується усіх видів діяльності. Специфікою відрізняються розділи корекційно-відновлювальна робота, в якому виділена лише категорія учні, а графи педаго-ги, батьки виключені, та розділ ділові ігри, тренінги, в якому передбачається робота лише з бать-ками і педагогами (мається на увазі, що тренінги з учнями необхідно відносити до розділів №3, №5 ). Відповідно, розділ навчальна діяльність стосується категорії учнів, а розділ зв’язки з гро-мадськістю, відвідування пов’язаний із категоріями в залежності від характеру відвідувань.
По кожному виду роботи психолог фіксує реально затрачений на виконання час. У сукуп-ності, за вищезазначеними розділами №№ 1-7 затрачений час має становити 20 годин на тиждень, відведених психологу для виконання практичної роботи.
У розділі організаційно-методична робота мають бути зафіксовані заходи, пов’язані з під-готовкою до проведення практичних робіт, обробку результатів досліджень, методичну роботу із загальним навантаженням 20 годин на тиждень.
В сумі час має відповідати навантаженню практичного психолога та становити 40 годин за робочий тиждень.
Роботу рекомендовано фіксувати щоденно у листі тижневого обліку. На кінець семестру та навчального року психолог оформлює статистичний звіт, підраховуючи по кожному виду роботи загальну кількість охоплених осіб та витрачений час (додаток 2). Копію статистичного звіту, за-твердженого керівником навчального закладу, практичний психолог своєчасно, до 25 травня, по-дає керівнику районної (міської) психологічної служби районного (міського) відділу освіти.
Журнал щоденного обліку роботи психолог надає за вимогою керівника навчального закла-ду та керівника психологічної служби будь-якого рівня.


Категория: ДОКУМЕНТАЦИЯ | Добавил: lanset (06.05.2008)
Просмотров: 5397 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 4.0/4 |
Всего комментариев: 1
1 наталья  
Спасибо, очень ценная инфармация!

Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта